Vi styrker børns selvværd og løfter klassefælleskaber

HUMAN_PRACTICE_LOGO_WHITE

Indre Styrke er en del af Human Practice  Foundation

Hvad er Indre Styrke?

Indre Styrke er et trivselsprogram til udskolingen, der opbygger elevernes selvværd, selvtillid og mentale sundhed. Indre Styrke fokuserer på at skabe bedre relationer og stærke fællesskaber, hvor alle individer er opmærksomme på deres egen indre styrke – både børn og voksne.

”Indre Styrke har ændret min måde at tænke på, være på og reagere på. Det har givet mig viljestyrken til at gøre ting i hverdagen, som jeg ikke kunne før, men som er med til at ændre mit liv. Jeg har fået gå-på-modet til at gøre lige, hvad jeg har lyst til”

Elev fra Humlebæk Skole 

Hvordan er Indre Styrke forløbet opbygget?

I Indre Styrke samarbejder vi bredt med både eleven, klassen, lærerne og ledelsen. Illustrationen nedenfor viser hvordan forløbet er opbygget ude i de enkelte klasser. 

Hvilke skoler er med i Indre Styrke?

Kortet nedenfor viser hvilke skoler, der har gennemført, eller er i gang med Indre Styrke forløb.

Testimonials

Skoleelev

Ammalie Toft, skoleelev fortæller  om Indre Styrke forløb:

  ”Indre Styrke handler for mig meget om selvtillid og om at have et godt selvværd og lytte til sig selv. Jeg er blevet mere åben over for andre, og jeg har fået mere selvværd.”

Chefkonsulent

Anne Nielsson Poulsen, Chefkonsulent i Fredensborg kommune fortæller: 

”Når man begynder at arbejde med Indre Styrke på en skole, arbejder man med kulturen. Man får fokus på det relationelle, og det har en effekt på trivslen, på det faglige og på lærernes samarbejde. Det vil være en stor styrke for en hel skole at få et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvordan vi arbejder relationelt.” –Chefkonsulent, Fredensborg kommune

Leder

Se videoen med Jan Niemeier, som fortælle hvorfor han mener at Indre Styrke er relevant for unge idag. 

Hvorfor er Indre Styrke vigtigt idag?

Vi kan ikke ændre alle børns livsomstændigheder, men vi kan give dem redskaber, som styrker deres selvværd og giver dem muligheder for at navigere blandt de mange udfordringer, de møder i deres liv. Indre Styrke arbejder både med det enkelte barn og med fællesskaberne, og vores mål er, at styrke relationerne i klassen og give børnene evner til at acceptere sig selv, som de er. At forbedre trivslen blandt børn og unge kræver løsningsmodeller, der går på tværs af faglige og organisatoriske skel, og her er Indre Styrke et oplagt redskab til skolernes trivselsarbejde.

Bedre trivsel – bedre læring

Trivsel og mental sundhed handler ikke kun om, hvordan man selv har det. Det handler i høj grad også om vores relationer til andre mennesker og vores tilhørsforhold til fællesskaber. Et barns mentale sundhed omfatter evnen til at opleve og udforske sine omgivelser, integrere erfaringer og læring, samt barnets evne til at regulere og udtrykke følelser. Trivsel handler også om at kunne sætte sig ind i andres behov og danne nære relationer til voksne og børn. Børn lærer dårligt og har mere fravær, hvis de gennem længere tid oplever, at de har det dårligt og ikke kan fungere i hverdagen.

Login

Få oprettet en bruger. Kontakt os på xxx@xxx.dk