Vores pædagogiske fundament

Indre Styrke er en trivselsindsats for børn i den danske folkeskole, som sikrer dem de bedste forudsætninger for at skabe gode relationer og kunne lykkes i livet – også når livet udfordrer dem på forskellig vis.

Baggrunden for indsatsen bunder i en stærk bekymring for udviklingen af børns trivsel og læring, hvor vi kan se en markant stigning af stress, angst, depression og skolefravær.

Mange børns hverdag er i dag præget af et højt aktivitetsniveau, krav om præstation og af en udefrakommende kamp om deres opmærksomhed. Børn og unge skal koncentrere sig ekstremt meget for kun at fokusere på det, som er vigtigst, og som skolen kræver af dem. Samtidig mangler de en følelse af at være okay som de er, uden at skulle forsøge at præstere det umulige.

Ved hjælp af social- og emotionel læring og med fokus på relationskompetence, øger Indre Styrke børns selvværd, deres evne til at fokusere og fordybe sig og til at indgå i positive fællesskaber.

Social og Emotionel Læring (SEL)

Den ene hjørnesten i Indre Styrke er social- og emotionel læring (SEL), som kredser om de tre elementer: Empati, selvberoenhed og opmærksomhed. Det tager udgangspunkt i en definition, som er udviklet gennem forskning af CASEL, The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learnings.

Social og emotionel læring (SEL) er en integreret del af al uddannelse og menneskelig udvikling. Det betegner den proces, hvorigennem vi alle sammen erhverver og anvender viden, færdigheder og holdninger til at udvikle sunde identiteter, styre følelser og nå personlige og kollektive mål, til at føle og vise empati for andre, etablere og opretholde støttende relationer og træffe ansvarlige og omsorgsfulde beslutninger” (CASEL, 2020)

Arbejdet med SEL styrker den enkeltes indre værdier, mulighederne for at skabe positive relationer og for at træffe meningsfulde valg for en selv og for de relationer, man indgår i. Lige præcis det, som Indre Styrke handler om.

Relationskompetence

En anden hjørnesten i Indre Styrke er viden om relationers betydning for et barns udvikling og trivsel. Et barn har brug for gode relationer for at kunne udvikle sig og være i trivsel. Forskning har vist, at barnet er relationelt fra fødslen og, at det er igennem relationen, det udvikler sig. I en pædagogisk sammenhæng betyder det, at lærerens relationelle kompetence har afgørende betydning for elevernes muligheder for at udvikle sig socialt, emotionelt og kognitivt.

Det er den voksnes ansvar at skabe gode relationer til barnet. Det gælder både som forældre og som fagpædagogisk personale. Og det gælder især for de voksne, der er omkring et barn i mistrivsel. At kunne skabe gode relationer kalder vi for relationskompetence.

”Jeg kan bruge det med at have fokus på kroppen og vejrtrækning. Så kan jeg have fokus på nuet i stedet for at sidde med mine tanker i bekymringer langt væk fra nutiden og nogle gange også virkeligheden.” 

– Elev fra 8. klasse

“Indre Styrke har ændret min måde at tænke på, være på og reagere på ting. Det har givet mig viljestyrken til at gøre ting i hverdagen, som jeg ikke kunne før, men som er med til at ændre mit liv. Jeg har fået gå-på-modet til at gøre lige, hvad jeg har lyst til”

– 8. klasses elev fra Humlebæk Skole

Login

Få oprettet en bruger. Kontakt os på xxx@xxx.dk