Følgeforskning ved SDU

Indre Styrke samarbejder med Syddansk Universitet for at sikre størst mulig effekt af vores indsats

Vi er hele tiden nysgerrige på virkningen, oplevelsen og værdien af Indre Styrke, så vi kontinuerligt kan udvikle og tilpasse programmet, så det giver det bedste afsæt for elevernes udvikling, lærernes relationskompetencer og skolernes trivselsarbejde.

Vi har derfor opbygget et tæt samarbejde med Center for Grundskoleforskning ved SDU, som de kommende tre år forskningsmæssigt vil følge Indre Styrke tæt på alle vores skoler. Der er udarbejdet et specifikt evalueringsdesign af SDU baseret på en kombination af kvantitative undersøgelser og kvalitative interviews med udvalgte grupper. Der fokuseres bl.a. på elevernes socio-emotionelle trivsel gennem tre dimensioner: Social trivsel, emotionel trivsel og faglig trivsel.

Login

Få oprettet en bruger. Kontakt os på xxx@xxx.dk